fangniu

fangniu

Gopher+Pythonista

威望 : 1 积分 : 2035 赞同 : 2 感谢 : 0

更多 »回复

0

运维开发吧?和我的技术栈太吻合了,工作内容也相同,可惜人在北京

0

0

请问我使用os.exec 执行二进制文件,几十个到上百个协程并行一段时间后, “可执行文件”执行变成了僵尸进程是什么原因? ```go func collect() { done := make(chan error, 1) var out bytes.B...

0

北京求带

更多 »发问

1

1666 次浏览  • 3 个关注   • 2018-04-16

2

1550 次浏览  • 3 个关注   • 2018-03-13

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 1 积分: 2035 赞同: 2 感谢: 0

最后活跃:
2019-04-10 21:17
更多 » 关注 1

astaxie

更多 » 0 人关注
关注 2 话题
主页访问量 : 1419 次访问