ddxx11223

ddxx11223

威望 : 2 积分 : 1725 赞同 : 2 感谢 : 0

更多 »回复

0

可以在select中再加一个time.After来设置一个二级超时,如果超过这个超时,则return,goroutine自然而然就退出了

1

https://github.com/jmoiron/sqlx

0

端口映射了吗?

0

https://github.com/golang

更多 »发问

0

336 次浏览  • 1 个关注   • 2018-04-30

2

518 次浏览  • 3 个关注   • 2018-03-14

3

709 次浏览  • 5 个关注   • 2018-02-28

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 2 积分: 1725 赞同: 2 感谢: 0

最后活跃:
1 分钟前
更多 » 关注 1

simple

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 1104 次访问